Zrušenie spoločnosti spôsobom likvidácia

Likvidácia s.r.o. vzniká vzájomnou dohodou a tiež spoločným rozhodnutím všetkých zúčastnených spoločníkov, ktorí sú akousi hlavou či jadrom v každej spoločnosti s ručením obmedzeným. Každý spoločník ma svoje práva a povinnosť. Prináleží mu aj podiel, ktorý sa odvíja od jeho prvotného vkladu. Vklad v spoločnosti si môže konkrétny spoločník, ale kedykoľvek ľubovoľne navýšovať. Základnou podmienkou je, ale to, aby každý spoločník vložil na začiatok aspoň 750€.

likvidácia

Tato sumu prestavuje minimálnu čiastku, ktorú je potrebné zložiť. Celkove imanie v spoločnosti s ručením obmedzeným musí dosahovať aspoň sumu 5000€. Iba tak je možné právoplatne založiť oficiálnu spoločnosť. Čo, ale ak ste sa po nejakej dobe fungovania rozhodli spoločnosť zrušiť? Ste, teda rozhodnutý pre jej trvalý zánik. Spoločnosť môže zaniknúť rôznymi spôsobmi a tiež tých dôvodov môže byť viac. Existuje dobrovoľný a nedobrovoľný zánik. Nedobrovoľný zánik je chápaný a vnímaný ako nutnosť. Môže sa jednať o krach či nesplatitelné dlhy alebo o trestnú činnosť spojenú s vedením konkrétnej spoločnosti. Čo sa týka dobrovoľného zrušenia na výber máte niekoľko možností.

likvidácia

Najefektnejších a najvýhodnejším spôsobom je zaiste už z úvodu už spomínaná likvidácia. Ide o komplexný proces, pri ktorom ide o to, aby sa pred samotným zánikom urovnali iste záležitosti, ktoré sa týkajú samotnej firmy. Firma dbá nato, aby pred tým, ako prestane existovať splnila všetky záväzky či odstránila pripadne dlhy. S procesom likvidácii sa spája aj jedna osoba tá sa nazýva likvidátor. Vymenuváva si ho každá spoločnosť sama. Ma na starosti samotný priebeh likvidácie. Informuje úrady či známych veriteľov o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Taktiež je povinný informovať všetkých zúčastnených spoločníkov o samotnom priebehu tohto procesu. Po úspešnej likvidácii mu prináleží finančná odmena vo výške.